ТРЗ

ТРЗ – Управлението на работните заплати и личния състав е сложен процес, при който трябва да се познават добре трудовото и осигурителното законодателство. ТРЗ е много важна част от счетоводното обслужване и ние можем да Ви освободим от този товар и да поемем изпълнението с голяма отговорност.

За Вас извършваме следните услуги:

 • Изготвяне на трудов договор
 • Изготвяне на длъжностни характеристики
 • Изготвяне на граждански договор
 • Уведомяване на трудови договори в НАП
 • Изчисляване на заплати
 • Регистриране на болнични листове
 • Изготвяне на служебни бележки и сметки за изплатени суми
 • Изготвяне на график за платен годишен отпуск
 • Изготвяне на разплащателни ведомости и фишове
 • Изготвяне на платежни нареждания за дължими осигуровки
 • Подаване на декларация образец 1 и 6
 • Изготвяне на заповед за прекратяване на трудов договор
 • Уведомяване в НАП за прекратяване на трудов договор
 • Изчисляване и следене на платен годишен отпуск
 • Изготвяне на образци за пенсиониране
 • Попълване на трудова книжка
 • Изготвяне на справки и представителство пред компетентните органи при проверки и ревизии

За фирми с абонаментно счетоводно обслужване с един брой персонал, обслужване ТРЗ е безплатно.