Среден осигурителен доход за страната за месец септември

12.11.2014


НОИ обяви средния осигурителен доход за страната за месец септември 2014 г.

Националният осигурителен институт обявява, че размерът на средния осигурителен доход за страната за месец септември 2014 г. е 683,34 лв. Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 01.10.2013 г. до 30.09.2014 г. е 673,65 лв.

Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през месец октомври 2014 г., съгласно чл. 70, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване.

Източник: Национален осигурителен институт