10% отстъпка за счетоводно приключване 2014

10% отстъпка за счетоводно приключване 2014

Уважаеми клиенти, финансова година 2014 приключи, а след нея идва и срокът за подаване на годишна данъчна декларация в НАП – 31 март 2015г. по ЗКПО, подаване на статистически справки към НСИ и публикуване на ГФО в Търговския регистър.

Но преди да се подаде данъчната декларация, трябва да се съставят годишните финансови отчети. За целта обаче трябва да са обработени Вашите документи.

УНИДЕКС ООД предлага отстъпка 10% от договорената сума за еднократно годишно счетоводно приключване 2014г. за юридически лица, ако заявката е направена и внесен аванс от 50% от сумата до 26.02.2015г.

Вижте цените | Свържете се с нас


Какво включва годишното счетоводно приключване:

Договаряне на цена за услугата и подписване на договор с 10% отстъпка.

Предплащане на 50% от сумата по договор.

Взимане или предаване на цялата счетоводна документация. Ако дружеството е регистрирано преди 2014г., ще са ни необходими и годишна данъчна декларация, годишни финансови отчети и оборотна ведомост за 2013г.

Ние проверяваме документите дали притежават всички реквизити по Закона за счетоводството, класифицираме ги и ги въвеждаме в нашия счетоводен софтуер.

Изготвяме годишните финансови отчети, попълваме годишната данъчна декларация и я подаваме онлайн с нашия електронен сертификат в НАП.

Попълваме и изпращаме в Националния статистически институт задължителните справки.

Изготвяме всички необходими придружаващи документи за подаване на ГФО в Търговския регистър. Публикуваме ги с нашия електронен сертификат.

Плащане на останалите 50% от сумата по договор.

Комплектоваме всичко в папка и я предаваме на клиента.

Целият процес продължава от три до десет работни дни в зависимост от обема на документите.

Какво се изисква от Вас:

Само да предадете документите и да заверите нотариално пълномощно по наш образец, да платите сумата по договор. Наша грижа и отговорност е всичко останало. А за Вас остава спокойно да развивате бизнеса си. Свържете се с нас!