Цени

УНИДЕКС ООД договаря с всеки клиент цените на услугите на база определени показатели като брой обработвани документи, брой персонал, брой посещения в офиса на клиента, вид дейност, подаване на декларации и други специфични особености и изисквания на клиента.

За Ваше улеснение и от опит в практиката сме подготвили няколко пакетни цени.

Твърде възможно е да не попадате в нито един от тях. В този случай цената се договаря строго индивидуално.

Цени за фирми с подписан договор за абонаментно счетоводно обслужване

Сумите са в български лева и са за един месец.

 

 • ЗА ФИРМИ, НЕРЕГИСТРИРАНИ ПО ЗДДС
услуги търговия производство услуги и търговия
пакет „МИНИ“ 70,00 лв. 90,00 лв. 100,00 лв. 130,00 лв.
до 10 броя документа*
едно осигурено лице**
една банкова сметка
един касов апарат
пакет „МИКРО“ 130,00 лв. 155,00 лв. 180,00 лв. 210,00 лв.
от 11 до 30 броя документа*
до две осигурени лица**
една банкова сметка
един касов апарат
пакет „УСТРЕМ“ 185,00 лв. 225,00 лв. 260,00 лв. 295,00 лв.
от 31 до 50 броя документа*
до две осигурени лица**
една банкова сметка
един касов апарат
пакет „НАПРЕДЪК“ 260,00 лв. 315,00 лв. 370,00 лв. 430,00 лв.
от 51 до 80 броя документа*
до пет осигурени лица**
една банкова сметка
един касов апарат
пакет „БИЗНЕС“ 350,00 лв. 425,00 лв. 490,00 лв. 560,00 лв.
от 81 до 120 броя документа*
до осем осигурени лица**
една банкова сметка
един касов апарат

За фирми с документи* над 120 броя цената е по договаряне.

При наличие на складово стопанство цената подлежи на актуализация.

За фирми, които не попадат в горните пакети, цената се договаря допълнително.

* Документ е една счетоводна операция-фактура, банкова операция, протокол, приходен или разходен ордер или друг документ.

** Осигурено лице е лице, което се осигурява по Кодекса за социално осигуряване.

 

 • ЗА ФИРМИ, РЕГИСТРИРАНИ ПО ЗДДС
услуги търговия производство услуги и търговия
пакет „ДДС МИНИ“ 100,00 лв. 120,00 лв. 145,00 лв. 190,00 лв.
до 10 броя документа*
едно осигурено лице
една банкова сметка
един касов апарат
пакет „ДДС МИКРО“ 190,00 лв. 220,00 лв. 255,00 лв. 290,00 лв.
от 11 до 30 броя документа*
до две осигурени лица
една банкова сметка
един касов апарат
пакет „ДДС УСТРЕМ“ 270,00 лв. 300,00 лв. 350,00 лв. 400,00 лв.
от 31 до 50 броя документа*
до две осигурени лица**
една банкова сметка
един касов апарат
пакет „ДДС НАПРЕДЪК“ 320,00 лв. 390,00 лв. 450,00 лв. 520,00 лв.
от 51 до 80 броя документа*
до пет осигурени лица**
една банкова сметка
един касов апарат
пакет „ДДС БИЗНЕС“ 460,00 лв. 560,00 лв. 650,00 лв. 740,00 лв.
от 81 до 120 броя документа*
до осем осигурени лица**
една банкова сметка
един касов апарат

За фирми с документи* над 120 броя цената е по договаряне.

За фирми без дейност и подаване на нулева справка-декларация по ЗДДС – 30 лв.

При наличие на складово стопанство цената подлежи на актуализация.

За фирми, които не попадат в горните пакети, цената се договаря допълнително.

Фирми, регистрирани по система Интрастат, заплащат допълнително по ценоразпис за тази услуга.

* Документ е една счетоводна операция-фактура, банкова операция, протокол, приходен или разходен ордер или друг документ.

**Осигурено лице е лице, което се осигурява по Кодекса за социално осигуряване.

Цени за допълнителни услуги

 

 • ТРЗ – заплати и осигуровки
Брой осигурени лица** цена
1 осигурено лице** 13,00 лв.
2 осигурени лица** 20,00 лв.
от 3 до 5 осигурени лица** 45,00 лв.
от 6 до 10 осигурени лица** 80,00 лв.
от 11 до 20 осигурени лица** 155,00 лв.
над 20 осигурени лица** по договаряне

За клиентите с договор, ТРЗ обслужване е включено в избрания пакет.

**Осигурено лице е лице, което се осигурява по Кодекса за социално осигуряване.

 

 • Подаване на декларации по система Интрастат
Брой обработвани документа*** цена
от 1 до 5 документа*** 20,00 лв.
от 6 до 10 документа*** 35,00 лв.
от 11 до 20 документа*** 65,00 лв.
от 21 до 30 документа*** 100,00 лв.
над 30 документа*** по договаряне

*** Документ е комплект от документи за ВОП/ВОД.

 

 • Годишно счетоводно приключване за фирми, нерегистрирани по ЗДДС
брой документи* цена публикуване ГФО в ТР
за фирми с договор безплатно безплатно
до 50 броя документи* 230.00 лв. 50.00 лв.
от 51 до 100 броя документи* 350.00 лв. 50.00 лв.
над 100 броя документи* по договаряне 50.00 лв.

* Документ е една счетоводна операция-фактура, банкова операция, протокол, приходен или разходен ордер или друг документ.

За фирми и със складово стопанство, цената се договаря допълнително.

 

 • Годишно счетоводно приключване за физически лица
брой документи* цена
за физически лица с един наем 60.00 лв.
за ФЛ с документи* до 20 броя 120.00 лв.
за ФЛ с документи* от 21 до 50 броя 280.00 лв.
за ФЛ с над 50 броя документи* по договаряне

* Документ е една счетоводна операция-фактура, банкова операция, протокол, приходен или разходен ордер или друг документ.

 • Регистрация на фирма

хонорар 65.00 лв. (допълнително се заплащат държавните такси)

 • Други

Обработване на стари месеци – въвеждане на документи – -50% от договореното възнаграждение

Регистрация по ЗДДС на фирма с дейност – 200 лв.

Годишно счетоводно и данъчно приключване на фирми без дейност – 55 лв.

Регистрация по ЗДДС на фирма без дейност – безплатно.

 

Поискайте ни оферта

  Дейност на фирмата

  Статут на фирмата

  Месечна документация

  Брой осигурени лица

  Извършвате ли внос/износ? ДаНе

  Лице за контакт *

  Вашият Email *

  Телефон за връзка *

  * Задължителни полета