Нова версия на Информационна система „Контрол на горивата“

На вниманието на икономическите оператори, подаващи информация за движението на течни горива на основание чл. 118 ал. 10 от ЗДДС 

Инсталирана е нова версия (1.5.9.6.) на Информационна система „Контрол на горивата“, в която е реализирана допълнителна логическа проверка при подаване на ЕДД за продажба.

Когато лице – получател по доставка на гориво, подава ЕДД за продажба на същото гориво или на част от него, системата извършва проверка дали лицето преди това е потвърдило получаването на горивото с ЕДП. Системата прави проверка и да не може да бъде подаден ЕДД за продажба с по-голямо количество гориво от това, което лицето е потвърдило, че е получило по даден еАДД. В случай, че от едно лице се подават няколко ЕДД за продажба по даден еАДД, системата съществява контрол върху сумарно продаваното количество гориво – то не може да е по-голямо от полученото.

Източник: Национална агенция за приходите