За нас

Счетоводна къща УНИДЕКС ООД е създадена през 2008г., но управителят е с 30-годишен практически стаж като счетоводител и главен счетоводител . Има опит в счетоводството в сферата на търговията, транспортна дейност, ресторантьорство, производство, ДДД услуги, уебдизайн и други услуги.

За нас е важно Вие да сте удовлетворени от нашите услуги, да изградим взаимно доверие и уважение и дългосрочни контакти.

Как действаме?

Договаряме какви услуги ще извършваме, за да можете Вие да участвате пълноценно в управлението и развититето на бизнеса Ви.

Договаряме цена за тези услуги и подписваме договор.

Взимаме документите от офиса Ви или Вие ги представяте в нашия офис (в зависимост от договорките), класираме ги, обработваме ги, изготвяме необходимите отчети, справки-декларация по ЗДДС, осигурителни декларации и ги подаваме в НАП в законовия срок.

Когато бизнесът Ви се разрасне и искате да назначите персонал, ние ще Ви консултираме как да бъдат оформени трудовите договори. Изготвяме ги и подаваме уведомление в НАП.

Не си записвайте крайните срокове, защото това е наша грижа – информираме Ви своевременно за изтичащи срокове и за дължимите данъци и осигуровки.

Разполагаме със счетоводен и складов софтеур, софтуер за дълготрайни активи, калкулации и обработка на заплати. Всички те се обновяват веднага след промяна в законодателството. Разполагаме с качествено обучен персонал с висше икономическо образование, а при необходимост привличаме за наша сметка външни специалисти като адвокати, одитори, данъчни консултанти.

С гордост и удовлетворение за качествено извършена работа попълваме годишната данъчна декларация и я изпращаме в НАП. Попълваме справките за НСИ, подаваме годишните отчети в Търговския регистър и успешно приключваме финансовата година.

Ние работим всеки работен ден по счетоводството на Вашата фирма, а не чакаме крайния срок за обработка на документите. Годишната данъчна декларация и отчетите са плода на нашия целогодишен труд. А правилното консултиране води до успеха на Вашия бизнес.

Защо да изберете УНИДЕКС ООД?

Защото ние искаме Вашия успех, гарантираме качество на извършваните услуги, държим на взаимното доверие, проявяваме професионализъм, отнасяме се с много любов и уважение към бизнеса Ви, подхождаме много внимателно и задълбочено към всеки Ваш казус, защото той е и наш до изясняването му, искаме спокойни взаимоотношения между нас, Вас и държавните институции. Предлагаме цени, съобразени с пазарната обстановка в страната. Предлагаме безплатни консултации, дори и да не сте наш клиент. За да се уверите, опитайте безплатно счетоводно обслужване за един месец.

Нашето мото е: Уважение и доверие!