Еднократни услуги

Годишно счетоводно приключване с изготвяне и подаване към НАП на ГДД по ЗКПО и ЗДДФЛ, изготвяне и подаване на статистически справки за НСИ, публикуване на ГФО в Търговския регистър.

  • Интернет банкиране

Това е най-бързият и лесен начин за разплащане с контрагенти и с държавата, особено ако е в последните часове на крайния срок. При желание от Ваша страна и осигурен достъп, ние въвеждаме задълженията за плащане, а Вие ги изпращате.

  • Регистрация на фирма

Ако сте решили да започнете собствен бизнес, преди това трябва да регистрирате дружество. Оказваме съдействие при избора на правната форма съобразно целта на дружеството. След подаване на цялата информация от Ваша страна, ние изготвяме необходимите документи.