Допълнителни услуги

 • Годишно счетоводно приключване

Годишно счетоводно приключване по ЗКПО и ЗДДФЛ с изготвяне и подаване на ГДД към НАП, изготвяне и подаване на статистически справки за НСИ, публикуване на ГФО в Търговския регистър.

 • Регистрация на фирма

Ако сте решили да започнете свой собствен бизнес, преди това трябва да регистрирате дружество. Оказваме съдействие при избора на правната форма съобразно целта на дружеството. След подаване на цялата информация от Ваша страна, ние изготвяме необходимите документи.

 • Удостоверение за наличие или липса на задължение към НАП

Искате да знаете дали дължите нещо на държавата за данъци, глоби или осигуровки ? Можем да направим справка в НАП и да Ви я изпратим по имейл-веднага след обаждането Ви. Ако Ви трябва удостоверение – ние подаваме от Ваше име искане за наличие или липса на задължение към НАП. Ние отиваме до приходната администрация, за да го получим и Ви го предаваме.

 • Интернет банкиране

Това е най-бързият и лесен начин за разплащане с контрагенти и с държавата, особено ако е в последните часове на крайния срок. При желание от Ваша страна и осигурен достъп, ние въвеждаме задълженията за плащане, а Вие ги изпращате онлайн.

 • Адрес за връзка с институциите

Може да ползвате нашия офис като адрес за връзка с институциите и компетентните органи. При получаване на писмо или сигнал, ние Ви го изпращаме веднага по имейл и Ви представляваме пред съответните органи.

 • Взимане на документи от офиса на клиента

За да улесним работния процес във Вашата фирма, ние посещаваме в удобно време офиса Ви, за да вземем всички документи, касаещи счетоводното обслужване.

 • Представителство пред компетентните органи при проверки и ревизии

При евентуална ревизия или проверка от НАП, НОИ, Инспекция по труда или друга институция, ние Ви представляваме, защото най-добре сме запознати с цялата документация и действащото законодателство.

 • Подаване на декларации по ЗМДТ

Закупихте автомобил? Поздравления, ние ще попълним декларацията и ще я представим в съответната община. Придобихте имот? Чудесно, отново ще попълним необходимата декларация и ще я представим в общината.

 • Подаване на документи в НОИ, заверяване на осигурителни книжки
 • Организация за извършване на независим финансов одит
 • Изготвяне на документи при кандидатстване за кредит