График за изплащане на пенсиите през м. февруари 2015 г.

Националният осигурителен институт съобщава, че през месец февруари 2015 г. изплащането на пенсиите чрез пощенските станции ще започне на 6-ти февруари (петък) и ще приключи на 20-ти февруари (петък).

Изплащането на пенсиите ще бъде извършено съобразно изготвен график, който ще бъде предварително обявен във всяка пощенска станция.

Преводите на сумите за февруарските пенсии по сметки на пенсионерите, които получават пенсиите си по банков път, ще бъдат извършени на 6-ти февруари 2015 г.

Източник: Национален осигурителен институт